Trwa ładowanie...
bDYevigR

Notowania

GETIN: strona spółki
30.03.2021, 11:44

GTN Informacja na temat wyników finansowych Idea Bank Białoruś

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w związku z planowaną publikacją wyników finansowych przez ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś (dalej: Idea Bank Białoruś) za rok 2020, podaje do publicznej wiadomości następujące dane finansowe Idea Bank Białoruś za rok 2020 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Idea Bank Białoruś jest spółką zależną od Emitenta.
Wybrane dane finansowe Idea Bank Białoruś za rok 2020: - wynik z tytułu odsetek: 16 692 tys. BYN (26 626 tys. PLN); - wynik z tytułu prowizji i opłat: 2 452 tys. BYN (3 912 tys. PLN); - zysk netto: 9 315 tys. BYN (14 859 tys. PLN); - należności od klientów: 304 800 tys. BYN (435 712 tys. PLN); - suma bilansowa: 448 299 tys. BYN (640 843 tys. PLN). Powyższa informacja zostaje przekazana przez Emitenta, mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do informacji o Emitencie przez wszystkich inwestorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDYevihz