Trwa ładowanie...
bEikxCRh

Notowania

ACREBIT: strona spółki
6.04.2021, 12:19

ACR Strategia Emitenta na lata 2021-2023

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 23 marca 2021 roku (dot. rejestracji połączenia Emitenta ze Spółką Yoshi S.A.), raportu bieżą-cego ESPI nr 11/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku (dot. informacji na temat nowej, planowanej dzia-łalności Emitenta) a także mając na uwadze rejestrację zmiany przedmiotu działalności Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu prezentuje strategię działalności Emitenta na lata 2021-2023.

Załączniki

Inne komunikaty

bEikxCRP