Trwa ładowanie...
bDTawDEB

Notowania

IMPERA: strona spółki
7.04.2021, 19:19

IMP Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Spółka pod firmą: „Impera Capital ASI S.A.” z siedzibą w Warszawie (dalej, jako „Spółka”), działając w trybie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na wskazanym NWZ był: January Ciszewski z ilością głosów 4 056 336 , co stanowi 100 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 51,80 % w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bDTawDFj