Trwa ładowanie...
bECuTuWd
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
20.04.2021, 17:25

ALI Informacja o zmianie terminu przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
Wskazane powyżej raporty roczne za rok 2020 zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 r. Pozostałe terminy publikacji kolejnych raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. nie ulegają zmianie. § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bECuTuWL