Trwa ładowanie...
bDYpFZmd

Notowania

CBD Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 roku osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B objęły i opłaciły 5.775.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 gr każda. Zarząd Emitenta informuje, że cena emisyjna akcji serii H wynosiła 10 gr za każdą poszczególną akcję, co oznacza, że w zamiana za objęcie przedmiotowych akcji Emitent otrzymał łącznie 577.500 zł. Objecie akcji nastąpiło poprzez wniesienie wpłat gotówkowych. Objęcie akcji serii H nastąpiło w ramach zarejestrowanego kapitału docelowego.

Inne komunikaty

bDYpFZmL