Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
20.05.2021, 20:43

ERG Propozycja podziału zysku Spółki za rok 2020

Zarząd ERG S.A. (dalej „Emitent”), informuje o podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. W myśl tej uchwały, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 2.653.392,97 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu dzisiejszym propozycja Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku za rok 2020 została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Inne komunikaty