Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ERG: strona spółki
27.09.2023, 7:41

ERG P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
                 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
                 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
      
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okres   
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF  
        w walucie     
                 
       data przekazania:     
                 
                 
  ERG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ERG Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  42-520 D?browa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Chemiczna 6  
  (ulica) (numer)  
  032 264 02 81 032 262 32 48  
  (telefon)  (fax)  
  zts@erg.com.pl www.erg.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-00-11-681 272242844  
  (NIP)  (REGON)  
 Moore Polska Audyt sp. z o. o. 
 (firma audytorska)          
                 


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody ze sprzedaży52 85763 88111 45813 760 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 0042 224868479 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 5012 148759463 
 Zysk (strata) netto3 4611 720750370 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 2383 748268807 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 706-16 302587-3 511 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 9619 333-8592 010 
 Przepływy pieniężne netto, razem-17-3 221-4-694 
 Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,652,311,010,50 
 Aktywa, razem80 27094 49118 03720 188 
 Zobowiązania długoterminowe17 30612 7233 8892 718 
 Zobowiązania krótkoterminowe19 01342 6894 2729 120 
 kapitał własny43 95139 0799 8768 349 
 Kapitał podstawowy17 52017 5203 9373 743 
 Liczba akcji (w szt.)876 018876 018876 018876 018 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)131 797131 797131 797131 797 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)59,0652,5113,2711,22 
       
       
       
       
       
   
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
    
 PlikOpis 
 SF_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe 
 Sprawozdanie_Zarzadu_ERG_SA_na_2023-06-30_pl.pdfSprawozdanie Zarządu 
 RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_ERG_2023.pdfRaport z przeglądu 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-27Grzegorz TajakPrezes Zarządu  
 2023-09-27Tomasz GwizdaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty