Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ERG: strona spółki
29.08.2023, 10:09

ERG Informacja o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, że w związku z rozliczeniem w dniu 24 sierpnia 2023r. transakcji nabycia przez ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 18.500 sztuk akcji własnych w ramach publicznej oferty nabycia akcji, Emitent posiada 150.297 akcji własnych dających prawo do 150.297 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowi 17,16% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Emitent posiadał 131.797 akcji, dających prawo do 131.797 głosów na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A., co stanowiło 15,05% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu ERG S.A.
Emitent nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie występują podmioty zależne od Emitenta posiadające akcje Emitenta. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ofercie.

Inne komunikaty