Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ERG: strona spółki
15.11.2023, 7:48

ERG Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny Q3/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR / MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-15    
 
 
  ERG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ERG Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  42-520 D?browa Górnicza  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Chemiczna 6  
  (ulica) (numer)  
  032 264 02 81 032 262 32 48  
  (telefon)  (fax)  
  zts@erg.com.pl www.erg.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  629-00-11-681 272242844  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody ze sprzedaży74 38795 13716 25120 294 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 0053 888875829 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 4163 286746701 
 Zysk (strata) netto3 1312 628684561 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5162 5791 205550 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 576-16 818563-3 587 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 18910 614-1 5712 264 
 Przepływy pieniężne netto, razem903-3 625197-773 
 Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,233,530,920,75 
 Aktywa, razem76 46181 07716 49417 288 
 Zobowiązania długoterminowe17 08018 5233 6853 950 
 Zobowiązania krótkoterminowe17 98022 0643 8794 705 
 Kapitał własny41 40140 4908 9318 633 
 Kapitał podstawowy17 52017 5203 7793 736 
 Liczba akcji (w szt.)876 018876 018876 018876 018 
 Akcje własne do zbycia (w szt.)150 297131 797131 797131 797 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)55,9454,4112,0011,60 
       
   
       
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 SF ERG SA za 3 kw.2023.pdfSkrócone SF za 3 kw.2023r 
 Informacja dodatkowa do SF za 3 kw.2023.pdfInformacja dodatkowa do SF za 3 kw.2023r 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-15Grzegorz TajakPrezes Zarządu  
 2023-11-15Tomasz GwizdaCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty