Trwa ładowanie...
bEqvKrqt

Notowania

AFHOL: strona spółki
2.06.2021, 7:35

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za maj 2021 roku. 1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2021 r. wyniosła ok. 374,38 mln PLN oraz była wyższa o 358,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 643,40 mln PLN, co oznacza wzrost o 247,05 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2021 r. wyniosła ok. 59,59 mln PLN oraz była wyższa o 18,43 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 330,69 mln PLN, co oznacza wzrost o 37,99 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W maju 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,98 mln PLN oraz była niższa o 66,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 6,37 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 56,58 % rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 97,99 mln EUR i była wyższa o 214,10 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 447,19 mln EUR, co oznacza wzrost o 164,99 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W maju 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 228. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqvKrrb