Trwa ładowanie...
bEqvLvmd

Notowania

AFHOL: strona spółki
2.06.2021, 12:15

AFH Aktualizacja - Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za maj 2021 roku (zmianie uległy dane dotyczące zleceń windykacyjnych a w ślad za tym zdarzeniem dane dotyczące łącznej sprzedaży). 1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2021 r. wyniosła ok. 374,38 mln PLN oraz była wyższa o 358,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 1 643,40 mln PLN, co oznacza wzrost o 247,05 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2021 r. wyniosła ok. 77,81 mln PLN oraz była wyższa o 54,63 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 348,91 mln PLN, co oznacza wzrost o 45,38 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W maju 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,98 mln PLN oraz była niższa o 66,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 6,37 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 56,58 % rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 102,34 mln EUR i była wyższa o 228,02 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 451,49 mln EUR, co oznacza wzrost o 167,57 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W maju 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 228. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqvLvmL