Trwa ładowanie...
bEUEhQlh
Notowania
INVISTA: strona spółki
3.06.2021, 17:34

INV Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Invista SA (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidywane jest w ramach punktu 6 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po jego sporządzeniu i przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUEhQlP