Trwa ładowanie...
bEUnCyLF
Notowania
INVISTA: strona spółki
16.06.2021, 15:44

INV Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie 00-580 [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.] niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Emitenta serii J wyemitowanych w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie 00-580 Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 w lokalu 16, w dni robocze _od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 – 16:30. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Inne komunikaty

bEUnCyMn