Trwa ładowanie...
bEsxAbyZ
Notowania

FOR Zawarcie umowy na wydanie gry Baby Storm.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 lipca 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy ze spółką Baby Corp SAS z siedzibą w Saint Amand les Eaux (Francja) (dalej jako: Deweloper), której przedmiotem jest wydanie przez Emitenta gry Baby Storm (dalej jako: Gra) na wszystkich głównych platformach.
Z tytułu realizacji umowy Emitent otrzyma określony w umowie, procent zysku netto tj., przychodów ze sprzedaży Gry po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Umowa została zawarta na okres 5 lat. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Premiera Gry planowana jest jeszcze w 2021 r. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od liczby sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEsxAbzH