Trwa ładowanie...
bEDVogSZ
Notowania
PMPG: strona spółki
24.07.2021, 16:12

PGM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 19 sierpnia 2021 roku

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2021 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie użytkowania wieczystego. 9. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z proponowaną zmianą Statutu Spółki. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2021-08-19”.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDVogTH