Trwa ładowanie...
bELtfjnp
Notowania
IMPERA: strona spółki
2.09.2021, 15:29

IMP nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki Outdoorzy S.A.

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.09.2021 r. nabył od spółki Robinson Europe S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Domu Maklerskiego 1.052.000 sztuk akcji spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej za cenę 0,50 zł za jedną akcję, a więc za cenę łączną 526.000 zł.
Nabyte w dniu dzisiejszym przez Emitenta akcje stanowią 10,02% udziału w kapitale zakładowym spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku -Białej. Outdoorzy S.A. jest spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a głównym profilem jej działalności jest detaliczna sprzedaż wysyłkowa odzieży oraz akcesoriów turystycznych. Nabycie przez Emitenta wskazanych akcji spółki Outdoorzy S.A. może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bELtfjnX