Trwa ładowanie...
bEJPSYJh
Notowania
INTERBUD: strona spółki
16.09.2021, 16:15

ITB Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 września 2021 r. zawarł ze spółką prawa handlowego (Kupujący), umowę sprzedaży działki położonej w Lublinie w okolicy ul. Tarasowej (Nieruchomość) o powierzchni ok. 0,56 ha za cenę ok. 2,83 mln zł brutto, przy czym uzyskana cena zostanie przeznaczona przede wszystkim na spłatę wierzycieli hipotecznych Emitenta tj. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Mota Engil Central Europe S.A. Zapłata ceny do ww. wierzycieli hipotecznych nastąpi do końca września 2021 r., a zapłata reszty ceny należna Emitentowi w kwocie 0,74 mln zł (w tym należny podatek VAT w kwocie 0,53 mln zł) nastąpiła w dniu dzisiejszym. Wydanie Nieruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny, ale nie później niż do końca września 2021 r.
Emitent informuje, iż Kupujący nie jest finansowo ani osobowo powiązany ze Spółką. Powyższa umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEJPSYJP