Trwa ładowanie...
bEKwmGYB
Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd spółki Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Berg Holding S.A. z siedzibą w Katowicach [„Akcjonariusz”] zawiadomienie z dnia 17 września 2021 r. w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku nabycia w dniu 14 września 2021 roku 13.940.215 akcji Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKwmGZj