Trwa ładowanie...
bETjfEQB
Notowania
INVISTA: strona spółki
6.10.2021, 10:34

INV Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2021 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (…) Zarząd Invista SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2021 roku.
Akcjonariusz: Marzena Pacanowska Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 313 334 Liczba przysługujących głosów: 1 313 334 Udział głosów na tym ZWZ: 10,39% Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,08% Akcjonariusz: Stanisław Bieniek Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3 786 667 Liczba przysługujących głosów: 3 786 667 Udział głosów na tym ZWZ: 29,94% Udział w ogólnej liczbie głosów: 26,18% Akcjonariusz: Jan Bazyl Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 073 681 Liczba przysługujących głosów: 1 073 681 Udział głosów na tym ZWZ: 8,49% Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,42% Akcjonariusz: Ponińska Antonina Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 700 000 Liczba przysługujących głosów: 700 000 Udział głosów na tym ZWZ: 5,54% Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,84% Akcjonariusz: Mikołaj Dyzio Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 3 187 340 Liczba przysługujących głosów: 3 187 340 Udział głosów na tym ZWZ: 25,20% Udział w ogólnej liczbie głosów: 22,04% Akcjonariusz: MKM ART. Spółka z o.o., Warszawa Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1 300 000 Liczba przysługujących głosów: 1 300 000 Udział głosów na tym ZWZ: 10,28% Udział w ogólnej liczbie głosów: 8,99%

Inne komunikaty

bETjfERj