Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Objęcie akcji w spółce Rainy Frog Co. Ltd. z siedzibą w Kanagawa-ken Japan

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („FE”, "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 11.05.2022 r. otrzymał potwierdzenie od partnera o skutecznym objęciu przez Emitenta 63.750 akcji spółki Rainy Frog Co. Ltd. z siedzibą w Kanagawa-ken Japan ("RF", "Partner"), za łączną kwotę 5.036.250 jenów japońskich. Ww. akcje stanowią 10% udziału w kapitale zakładowym RF.
Przedmiotem działalności Rainy Frog będzie pozyskiwanie tytułów z rynku japońskiego do wydania przez FE na rynku europejskim i Ameryki Północnej. RF zajmie się również dystrybucją pudełkowych wersji gier FE na rynku japońskim. W opinii Zarządu Emitenta, Rainy Frog będzie istotnym podmiotem w Grupie FE, którego działalność pozwoli znacząco powiększyć przychody FE z rynku japońskiego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty