Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
2.06.2022, 14:01

KRU Przydział obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Ósmego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AM3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku.
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 Obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 18 maja 2022 roku (włącznie) do 31 maja 2022 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 2 czerwca 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1 140 Inwestorów skutecznie złożyło 1 318 zapisów na 2 039 011 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 75,48%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 126 Inwestorów. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty