Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
22.04.2024, 17:59

KRU Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie, a UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie.
Przedmiotem Umowy jest nabycie portfeli wierzytelności: • Portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartość nominalnej w wysokości 35 mln EUR (152 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku) oraz • Portfela forward flow niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 460 mln EUR (2 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 22 kwietnia 2024 roku) zakwalifikowanych w 2024 i 2025. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w kwartalnych transzach, począwszy od czerwca 2024 r. Cztery pierwsze transze wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zakwalifikowanych w 2024 roku były przedmiotem umowy, o której Emitent informował w raporcie nr 87/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku. Podpisana Umowa częściowo zastępuje umowę, która była przedmiotem raportu nr 87/2022, utrzymując pierwotnie oczekiwany wolumen niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich zakwalifikowanych w 2024 roku i przedłużając obowiązywanie umowy dla wierzytelności zakwalifikowanych w 2025 roku. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Inne komunikaty