Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KRUK: strona spółki
27.03.2024, 17:40

KRU Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 27 marca 2024 roku informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok wynoszącego 983 933 614,88 zł w następujący sposób:
1. kwotę 347 738 220,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 18,00 zł na jedną akcję, 2. pozostałą część, tj. 636 195 394,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Inne komunikaty