Trwa ładowanie...
Notowania

CTF Zawarcie listu intencyjnego z SimKol sp. z o.o.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 17 czerwca 2022 r. listu intencyjnego („List Intencyjny”) z SimKol sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („SimKol”).
Na podstawie Listu Intencyjnego, strony zadeklarowały współpracę, która zakłada następujący zakres: - współpracę na poziomie biznesowym, operacyjnym oraz kapitałowym. Współpraca jest nawiązana celem maksymalizacji korzyści oraz zysków ze wspólnie podejmowanych przedsięwzięć, które w przyszłości będą miały wymierny pozytywny wpływ na ich wyniki finansowe - przeprowadzanie wspólnych akcji promocyjnych, promowanie marek i spółek portfelowych - promocję w mediach, sieciach biznesowych i u partnerów biznesowych - due diligence SimKol przeprowadzone przez Emitenta - w okresie 12 miesięcy od podpisania Listu Intencyjnego możliwość zainwestowania przez Emitenta kwoty co najmniej 1 mln PLN w SimKol bezpośrednio poprzez objęcie udziałów lub akcji lub poprzez odkupienie od wskazanego podmiotu lub podmiotów udziałów lub akcji - możliwość przeprowadzenia due diligence i zainwestowania przez Emitenta w spółki zależne od SimKol bezpośrednio lub odkupienie od wskazanego podmiotu lub podmiotów udziałów lub akcji spółek zależnych od SimKol o wartości co najmniej 500 tys. PLN, w każdą osobną spółkę - powołanie przez Emitenta członka Rady Nadzorczej w SimKol oraz w spółkach zależnych SimKol SimKol to innowacyjna spółka technologiczna produkująca symulatory oraz oprogramowanie szkoleniowe dla branży transportowej - głównie kolejowej, drogowej oraz lotniczej. Firma współtworzy również grę SimRail - The Railway Simulator, o pracy maszynisty i dyżurnego ruchu kolejowego, której wersja demo została pobrana ponad 50 tys. razy. Klientami spółki są również muzea, dla których dostarcza ona nowoczesne wystawy interaktywne i multimedialne. Od niedawna SimKol posiada również stacjonarny symulator lotu Boeinga 737-800 zlokalizowany w centrum Katowic - SimPoint. Firma ma zawarte liczne kontrakty z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi, realizuje również projekt unijny. List Intencyjny nie rodzi zobowiązań dla żadnej ze Stron, z wyłączeniem obowiązku ochrony informacji stanowiących informacje wewnętrzne Stron. Na podstawie Listu Intencyjnego żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a List Intencyjny nie jest umową przedwstępną. Treść listu intencyjnego jest zgodna ze strategią inwestycyjną Emitenta.

Inne komunikaty