Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
21.06.2022, 17:18

AFH DOKONANIE TRANSAKCJI NA PODSTAWIE PASZPORTU LICENCJI EMI

RB ESPI 16/2022
DOKONANIE TRANSAKCJI NA PODSTAWIE PASZPORTU LICENCJI EMI Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, „Emitentem” w nawiązaniu do raportu bieżącego RB ESPI 64/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Aforti PLC, spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, że w dniu 21 czerwca 2022 spółka z Grupy Kapitałowej Aforti (dalej „Grupa”) EPMAP Limited z siedzibą na Cyprze dokonała pierwszej transakcji płatniczej z wymianą walut dla podmiotu zlokalizowanego na terenie Rumunii w wyniku paszportyzacji licencji dotyczącej unijnej instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie obowiązujących dyrektyw UE w sprawie usług płatniczych i pieniądza elektronicznego („EMI”). Powyższe zdarzenie jest potwierdzeniem rozpoczęcia prowadzenia działalności operacyjnej na podstawie Licencji EMI na terenie Rumunii. Paszportyzacja licencji EMI pozwala realizować strategię Grupy Kapitałowej Aforti zgodnie, z którą Grupa rozwija działalność w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oferując usługi m.in. wymiany walut, factoringu, prowadzenia rachunków wielowalutowych oraz przelewów walutowych. O dalszych etapach Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załączniki

Inne komunikaty