Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Zmniejszenie udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") informuje, że dnia 14 lipca 2022 roku Spółka otrzymała od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki poniżej 20% w wyniku transakcji dokonanej poza alternatywnym systemem obrotu.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty