Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
2.08.2022, 8:16

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za lipiec 2022 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 489,94 mln PLN oraz była wyższa o 21,22 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2 901,78 mln PLN, co oznacza wzrost o 17,80 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 211,72 mln PLN oraz była wyższa o 488,31 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 608,95 mln PLN, notując wzrost o 38,17 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W lipcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,19 mln PLN oraz była niższa o 65,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 2,49 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,85% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W lipcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 167,33 mln EUR i była wyższa o 72,35 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 837,60 mln EUR, co oznacza wzrost o 29,75 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W lipcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 033 oraz była wyższa o 10,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty