Trwa ładowanie...
Notowania
ERG: strona spółki
5.08.2022, 18:45

ERG Informacja w sprawie przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów

Zarząd ERG S.A. [dalej „Spółka”] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Anny Koczur – Purgał zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez nią udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 10%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 3 sierpnia 2022 r. na sesji giełdowej 20.723 sztuk akcji spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pani Anna Koczur Purgał posiadała 76.195 sztuk akcji, dających prawo do 76.195 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,70% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po transakcji opisanej powyżej Pani Anna Koczur Purgał posiada 96.918 sztuk akcji, dających prawo do 96.918 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,06% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty