Trwa ładowanie...
Notowania
AFHOL: strona spółki
2.09.2022, 7:54

AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2022 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za sierpień 2022 roku.
1) Wymiana walut na platformach online Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 477,16 mln PLN oraz była wyższa o 21,90 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2 889 mln PLN, co oznacza wzrost o 1,88 % rok do roku. 2) Zlecenia windykacyjne Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 777,20 mln PLN, notując wzrost o 60,89 % rok do roku. 3) Sfinansowane wierzytelności W sierpniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,21 mln PLN oraz była niższa o 28,68% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 2,69 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,43% rok do roku. 4) Łączna sprzedaż W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 874,71 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,89 % rok do roku. 5) Łączna liczba klientów W sierpieniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 137 oraz była wyższa o 10,87 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty