Trwa ładowanie...
Notowania
FIGENE: strona spółki
2.11.2022, 12:16

FIG Rozpoczęcie testów rozruchowych elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka zależna TAKE THE WIND sp. z o.o. powiadomiła o rozpoczęciu testów rozruchowych w GPZ turbiny VENSYS Energy A.G., co jest kolejnym znaczącym etapem realizacji uruchomienia pilotażowej farmy wiatrowej o mocy 3,5 MW w gminie Złotów w woj. wielkopolskim. Turbina będzie podłączona do sieci energetycznej obsługiwanej przez spółkę ENEA Operator Sp. z o.o.
Podłączenie do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND pozwoli, począwszy od IV kwartału 2022 r., na wytwarzanie i sprzedaż prądu na rynku energetycznym po cenach rynkowych. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana w ramach umowy PPA z LPP S.A., o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2021 z dnia 07 października 2021 r. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia jako osiągnięcie kolejnego kamienia milowego, bowiem uruchomienie farmy wiatrowej pozwoli na generowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, co będzie miało wpływ na gospodarczą i majątkową sytuację Grupy Kapitałowej Emitenta oraz znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

Inne komunikaty