Trwa ładowanie...
Notowania
ACREBIT: strona spółki
6.12.2022, 15:06

YOS Otrzymanie sprawozdania z badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie [dalej "Spółka", "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 24 maja 2022 roku [dot. rozpoczęcia badań certyfikacyjnych urządzenia hiperbarycznego], informuje o otrzymaniu przez Emitenta sprawozdania [dalej „Sprawozdanie”] z zakończonych badań certyfikacyjnych wyrobu medycznego do ozonowo-tlenowej terapii izolowanych części ciała „HYPERBARY” prowadzonych przez Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że sporządzone Sprawozdanie umożliwi Spółce podjęcie dalszych działań mających na celu rozpoczęcie badań klinicznych nad urządzeniem Hyperbary, a docelowo wprowadzenie go na rynek i rozpoczęcie sprzedaży, co w ocenie Zarządu Emitenta może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości, w tym na osiągane wyniki finansowe Emitenta. O dalszych postępach prac nad urządzeniem Hyperbary Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Osoby reprezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

Inne komunikaty