Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
20.12.2022, 14:59

NWG Zakończenie negocjacji dotyczących umowy wykonawczej na wykonanie elektrycznych zespołów trakcyjnych bez zawarcia umowy wykonawczej

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI s.r.l. z siedzibą w Bari we Włoszech („FSE”) informację o zakończeniu przez FSE negocjacji dotyczących treści umowy wykonawczej na dostawę czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych („Zespoły Trakcyjne”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2020.
W dniu 10.03.2020 roku Spółka otrzymała od FSE oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji zamówienia kolejnych czterech Zespołów Trakcyjnych („Zamówienie”), które zostało złożone na podstawie umowy ramowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2015 („Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa przewidywała możliwość zamówienia do piętnastu elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, z zastrzeżeniem, że pierwsze pięć Zespołów Trakcyjnych zostało zamówionych wraz z zawarciem Umowy Ramowej, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 65/2015, a kolejne sześć w późniejszym okresie, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 35/2018 i 16/2019. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia, w tym szczegółowe terminy wykonania Zespołów Trakcyjnych, miały zostać określone w umowie wykonawczej. Strony niezwłocznie przystąpiły do negocjacji szczegółowych warunków umowy wykonawczej, które trwały do dnia dzisiejszego. W ramach prowadzonych negocjacji Spółka wnosiła m. in. o waloryzację wynagrodzenia ze względu na wzrost kosztów wywołanych pandemią wirusa Sars-Cov-2 oraz inflacją, a także o zmianę terminów wykonania Zespołów Trakcyjnych. Pomimo długotrwałych rozmów oraz istotnego zbliżenia stanowisk stron, finalnie nie udało się osiągnąć porozumienia we wszystkich istotnych sprawach objętych negocjacjami, a FSE poinformowała o braku woli prowadzenia dalszych negocjacji. W związku z powyższym negocjacje zostały zakończone bez uzgodnienia przez strony wszystkich warunków w/w umowy wykonawczej, której zawarcie było niezbędne do realizacji Zamówienia, co sprawia, że Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty