Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
28.12.2022, 10:42

FIG Uruchomienie elektrowni wiatrowej TAKE THE WIND

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. informuje, że spółka zależna TAKE THE WIND sp. z o.o. powiadomiła o zakończeniu prac związanych z uruchomieniem pilotażowej farmy wiatrowej o mocy 3,5 MW w gminie Złotów w woj. wielkopolskim. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie tejże elektrowni wiatrowej, co oznacza, że turbina została oddana do użytkowania i produkuje prąd elektryczny. Zostały również wydane decyzje na użytkowanie stacji SN, linii kablowej oraz drogi dojazdowej.
Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia jako osiągnięcie kolejnego kamienia milowego, bowiem uruchomienie farmy wiatrowej pozwoli na generowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, co będzie miało wpływ na gospodarczą i majątkową sytuację Grupy Kapitałowej Emitenta oraz znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

Inne komunikaty