Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
18.01.2023, 12:20

KRU Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2023:
- Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok zostaną opublikowane 9 marca 2023 roku, - Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 26 kwietnia 2023 roku, - Skonsolidowany raport za II kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 10 sierpnia 2023 roku, - Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku zostanie opublikowany 6 września 2023 roku. - Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zostanie opublikowany 8 listopada 2023 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2023 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62. ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Inne komunikaty