Trwa ładowanie...
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
17.03.2023, 13:41

ODL Otrzmanie pomocy publicznej przez Spółkę

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku Spółka otrzymała pomoc publiczną w ramach programu „Pomocy dla sektorów energochłonnych w związku z nagłymi wzrostami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 roku” w wysokości 5 237 tys. złotych. Powyższe jest konsekwencją złożonego w dniu 17 lutego 2023 r. wniosku w ramach ogłoszonego przez Operatora Programu naboru i podpisania w dniu 9 marca 2023 r. umowy o udzielenie pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Powyższa kwota zostanie ujęta w księgach rachunkowych Spółki w pozycji pozostałe przychody operacyjne i będzie miała wpływ na wysokość zysku osiągniętego w I kwartale 2023 roku.

Inne komunikaty