Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SEKO: strona spółki
21.06.2023, 15:16

SEK Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ SEKO S.A. w dniu 21 czerwca 2023 r.

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (Spółka lub Emitent) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2023 r. był obecny jeden akcjonariusz – spółka Złota Rybka Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie posiadająca 4 155 688 akcji.
Spółce Złota Rybka Sp. z o.o. przysługiwało 4 155 688 głosów, co stanowiło 62,49% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty