Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Zawarcie umowy na budowę hali magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego w Dąbrowie Górniczej

Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka, Zamawiający) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku, Spółka zawarła umowę z firmą P.B.M. Mostostal Będzin sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (Wykonawca), której przedmiotem jest generalne wykonawstwo budowy hali magazynowej wysokiego składowania z przyległą halą przeładunkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, która jest integralną częścią realizowanej przez Spółkę inwestycji pn: „Budowa automatycznego magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego B w Dąbrowie Górniczej (MWS B)”
Wartość robót budowlano-montażowych objętych zawartą umową wynosi 21.950.000 zł netto. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi przed 1 lipca 2023 r., a zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca 2024 roku. Realizowany przez Spółkę projekt inwestycyjny obejmujący budowę automatycznego magazynu wysokiego składowania o pojemności około 12 tys. ton wyrobów hutniczych, stanowi kolejny etap długoterminowego programu rozbudowy i unowocześnienia infrastruktury magazynowej i logistycznej Spółki. Łączna wartość nakładów na w/w inwestycję wraz z nakładami na zakup urządzeń zautomatyzowanego systemu składowania wyrobów hutniczych, infrastrukturę informatyczną i inną, szacowana jest na kwotę nie przekraczającą 45.000.000 zł netto. Budowa MWS B w Dąbrowie Górniczej powinna mieć pozytywny wpływ na przyszłe przychody Spółki w segmencie stalowym wskutek: - wprowadzenia do oferty handlowej nowych asortymentów wyrobów hutniczych, - skrócenia czasu kompletacji dostaw, - większej automatyzacji i informatyzacji procesu obsługi klienta.

Inne komunikaty