Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

AVE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- January Ciszewski wraz z JR HOLDING ASI S.A. – 16.313.817 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 69,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 53,05% ogólnej liczby głosów, w tym: January Ciszewski 1.313.817 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,64% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,27% ogólnej liczby głosów oraz JR HOLDING ASI S.A. 15.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 64,34% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 48,78% ogólnej liczby głosów - Artur Górski – 5.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 21,45% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 16,26% ogólnej liczby głosów, - Leszek Jastrzębski – 2.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,58% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 6,50% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty