Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNTECH: strona spółki
29.06.2023, 14:17

SUN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 27.06.2023 roku

Zarząd Spółki Suntech S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2023 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-02-29
SUN Umowa z Optare Solutions
5,94
+7,07
2024-02-12
SUN Znaczące zamówienie od klienta z Singapuru
6,64
+3,92
2023-10-09
SUN Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
7,44
-2,96
2023-10-04
SUN Zawarcie znaczącej umowy
7,36
+0,54
2023-06-29
SUN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 27.06.2023 roku
7,84
-1,28
2023-06-28
SUN Wypłata dywidendy Suntech S.A.
7,78
+0,77
2023-05-31
SUN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.
6,80
-0,29
2022-12-01
SUN Znacząca umowa z nowym klientem
3,18
-1,57
2022-11-25
SUN Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze art. 19 MAR
2,98
0,00
2022-07-08
SUN Zawarcie znaczącej umowy z CSG
2,85
-7,72