Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNTECH: strona spółki
9.10.2023, 15:50

SUN Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Suntech S.A. informuje o dokonanych transakcjach akcyjnych między Panem Piotrem Saczukiem, Prezesem Zarządu Spółki, Panem Wojciechem Franczakiem, Wiceprezesem Zarządu Spółki a akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprzywilejowane imienne.
Obaj członkowie Zarządu wymienili po 75 tys. swoich akcji zwykłych na okaziciela, na 75 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych głosami w stosunku 2:1 z akcjonariuszem posiadającym takie akcje. W wyniku dokonanej zamiany członkowie Zarządu Spółki posiadają sumarycznie tę samą ilość akcji, ale zyskują 150 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po 75 tys. głosów więcej każdy z członków Zarządu). Celem zamiany była optymalizacja struktury głosów na WZA oraz zwiększenie wpływu członków Zarządu na działania Spółki. Treść powiadomień znajduje się w załącznikach do niniejszego Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty