Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
26.07.2023, 15:41

FIG Przedłużenie wyłączności negocjacyjnej z Cordiant Capital Inc. dotyczącego pozyskania finansowania budowy Farmy Wiatrowej GROMADKA

Spółka pod firmą FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”, „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 z dnia 4 maja 2023 r. niniejszym informuje, że w dniu 26 lipca 2023 r. został przedłużony okres wyłączności negocjacyjnej dla Cordiant Capital Inc. („Cordiant”) z siedzibą w Montrealu (Kanada) o kolejne 10 tygodni, tj. do dnia 04 października 2023 r. i może ulec przedłużeniu za zgodą obu Stron. FIGENE i Cordiant kontynuują współpracę w zakresie możliwości udzielenia finansowania dłużnego przez fundusze zarządzane przez Cordiant na realizację projektu lądowej farmy wiatrowej Unio Verde Gromadka („UVG”, „Projekt”) - największej inwestycji, która znajduje się w portfelu Emitenta w postaci spółki celowej („SPV”).
Emitent uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotną wartość potencjalnej umowy, a także możliwość pozyskania finansowania, które wraz ze środkami jakie mają być pozyskane z mBank w konsorcjum z innymi bankami (ESPI nr 8/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.), w 90% pokryją CAPEX Projektu wynoszący 433,6 mln zł. Finansowanie realizacji Projektu ma być oparte na formule project finance. Dotychczasowe nakłady poniesione na tę inwestycję pochodziły ze środków własnych i wyniosły ok. 4,6 mln EUR. O kolejnych istotnych etapach związanych ze współpracą z Cordiant, Emitent będzie informował w momencie zaistnienia podstaw prawnych do ogłoszenia informacji poufnej w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty