Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FIGENE: strona spółki
8.08.2023, 11:59

FIG Podpisanie umowy PPA (Power Purchase Agreement) na długoterminową sprzedaż energii dla SZKUNER Sp. z o.o.

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że otrzymał od spółki zależnej FIGENE Energia Sp. z o.o. („FIGENE Energia”) informację o podpisaniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. ze SZKUNER Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie umowy typu PPA (Power Purchase Agreement), tj. długoterminowego kontraktu w zakresie sprzedaży energii pochodzącej ze źródeł OZE realizowanych przez Grupę FIGENE. Niniejsza umowa jest wynikiem przyjęcia przez SZKUNER Sp. z o.o. oferty uprzednio złożonej przez FIGENE Energia, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2022 w dniu 3 stycznia 2022 r.
W umowie PPA Strony uzgodniły nowy wolumen sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł OZE realizowanych przez Grupę FIGENE oraz nowy okres obowiązywania umowy, który będzie trwał 5 lat począwszy od 1 stycznia 2024 r. Łączny wolumen energii zakontraktowany w ramach współpracy pomiędzy Grupą FIGENE a SZKUNER Sp. z o.o. wynosi 21 250 MWh. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na istotną wartość umowy biorąc pod uwagę zakontraktowany wolumen a także długookresową współpracę, co pozytywnie wpłynie na wzrost przychodów spółki zależnej i Grupy FIGENE w przyszłych okresach. Ponadto, podpisana z SZKUNER Sp. z o.o. umowa PPA jest kolejnym tego typu kontraktem, mającym wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Emitenta i stanowiącym kolejny kamień milowy realizacji przyjętej strategii.

Inne komunikaty