Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja o wyborze oferty STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 350 relacji Kruszwica – Inowrocław.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 10 sierpnia 2023 roku, powziął informację o wyborze przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (Zamawiający), oferty złożonej przez STALPROFIL S.A. (Wykonawca) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu w/c DN350 relacji Kruszwica - Inowrocław wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - odcinek od zespołu odgałęźnego DN350/250 do węzła Latkowo - Etap II.”
Zgodnie z informacją udostępnioną przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., oferta złożona przez STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu o wartości 33,3 mln PLN netto, okazała się najkorzystniejsza. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. O podpisaniu umowy z Zamawiającym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty