Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

STF Informacja o zawarciu umowy pomiędzy STALPROFIL S.A., a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. na budowę gazociągu DN 350 relacji Kruszwica – Inowrocław.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 18/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r., Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 25 sierpnia 2023 roku, powziął informację o zawarciu umowy pomiędzy STALPROFIL S.A. (Wykonawca), a Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (Zamawiający), na realizacją robót budowlanych zadania pn. „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo –Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”; Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna w/c. Etap II: Budowa gazociągu DN 350 od zespołu odgałęźnego DN350/250 do terenu węzła Latkowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Długość budowanego przez Wykonawcę gazociagu DN350 MOP 8,4 MPa wynosi 11,05 km. Wartość robót objętych przedmiotową umową wynosi 33,3 mln PLN netto. Zgodnie z zawartą umową realizacja inwestycji (termin dokonania odbioru końcowego) nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty jej zawarcia. Zawarta umowa powinna w okresie jej realizacji wpłynąć na wzrost generowanych przez Spółkę przychodów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu. Segment ten obsługiwany jest przez samobilansujący się Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, który jest odpowiedzialny za wykonawstwo robót budowlanych w ramach przedmiotowej Umowy.

Inne komunikaty