Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
28.09.2023, 12:38

PGI Zawiadomienie o zwiekszeniu stanu posiadania.

Zarząd Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
28 września 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Piotra Międlara, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) o pośredniej zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z dokonanymi w dniu 27 września 2023 roku transakcjami nabycia akcji Spółki przez podmiot zależny od Akcjonariusza - Ragnar Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty