Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
28.09.2023, 13:29

PGI Korekta tytułu raportu ESPI 46/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

Zarząd Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI 46/2023 z dnia 28 września 2023 roku („raport”), niniejszym informuje, iż w tytule zamieszczonego raportu doszło oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu jako tytułu raportu: „Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania”, podczas gdy powinno być: „Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania,” co wynika zarówno z treści raportu, jak i załączonego zawiadomienia. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Inne komunikaty