Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu okresowego za III kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym zmienia datę publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, podanego w terminarzu raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, na dzień 07 listopada 2023 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty