Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SOHODEV: strona spółki
30.10.2023, 16:09

SHD Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r.

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje terminy
publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2023 – 30.09.2024 r. (dalej „Rok Obrotowy”): 1. jednostkowy raport roczny za Rok Obrotowy – 30 stycznia 2024 r. 2. jednostkowy raport kwartalny za I kwartał Roku Obrotowego – 29 lutego 2024 r. 3. jednostkowy raport za I półrocze Roku Obrotowego – 30 czerwca 2024 r. 4. jednostkowy raport kwartalny za III kwartał Roku Obrotowego – 29 sierpnia 2024 r. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za II oraz IV kwartał roku obrotowego.

Inne komunikaty