Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
30.10.2023, 19:44

PGI Projekt WarMagNet

Zarząd Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku, ESPI nr 7/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku oraz ESPI nr 33/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 45/2023 z dnia 26 września 2023 roku (dot. przyjęcie Strategii Emitenta na lata 2024 - 2025) informuje, iż umowa na rozwój systemy symulacji bojowej WarMagNet jest w dalszym ciągu obowiązująca, a zakres umowy nie uległ jakiejkolwiek zmianie.
System WarMagNet zajmuje w strategii Spółki ważne miejsce, dlatego też Spółka dążąc do zapewnienia harmonijnej kontynuacji działań związanych z projektem postanowiła podjąć z poprzednim Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Januszewskim, negocjacje dotyczące powołania go na doradcę do spraw związanych z projektem WarMagNet. Celem prowadzonych negocjacji jest ustalenie zasad i warunków współpracy z Panem Mirosławem Januszewskim. O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji w inny sposób Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż projekt WarMagNet jest istotny dla Spółki, a perspektywa zawarcia umowy z doradcą do spraw związanych z projektem WarMagNet może mieć wpływ na wynik finansowy Emitenta zarówno w roku 2023, jak i w latach kolejnych.

Inne komunikaty