Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SUNNET: strona spółki
14.11.2023, 12:00

PGI zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 listopada 2023 roku w godzinach wieczornych Spółka zawarła umowę pożyczki od akcjonariusza Ragnar Trade sp. z o.o.. Pożyczkodawca zobowiązał się udostępniać środki pieniężne w ramach przyznanej Spółce linii kredytowej w wysokości 300.000 złotych. Pierwsza transza pożyczki w wysokości 100.000 złotych wypłacona została 13 listopada 2023 roku i stanowi pierwszą wypłatę środków w ramach otwartej linii kredytowej. Pożyczka została udzielona na okres 1 roku - oprocentowanie 8 % w skali roku. Ragnar Trade sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 641 249 akcji Emitenta. Pożyczka od Ragnar Trade sp. z o.o. nie jest zabezpieczona, a postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Inne komunikaty